Jakie technikum w Malborku wybrać?

Okres przypadający na naukę w szkole średniej to dla wielu z nas jeden z najlepszych momentów w życiu. Co zrobić, żeby oprócz dobrych wspomnień zapewnić sobie też odpowiedni start do kariery zawodowej? Zobaczmy, co do zaoferowania pod tym względem mają technika w Malborku!

Technikum nr 2 w ZSP nr 4

Technikum nr 2 zlokalizowane przy Pl. Gabriela Narutowicza 14 stawia przede wszystkim na zawody praktyczne i przyszłościowe, których potrzebuje powiat malborski. Zobaczmy, jaki wybór mają kandydaci i gdzie mogą pracować po ukończeniu szkoły!

Technik budownictwa

W klasie rozszerzonym przedmiotem jest fizyka. Technik budownictwa z pewnością charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Po ukończeniu tego kierunku na uczniów czeka praca w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, a także w administracji państwowej, jednostkach kontrolujących oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

Profil klasy przygotowuje do projektowania nowych obiektów budowlanych, kierowania robotami, wykonywania przeglądów okresowych i prowadzenia szkoleń. Uczniowie poznają też zagadnienia i nabywają umiejętności do wykonywania owych robót budowlanych, prowadzenia branżowej dokumentacji oraz kosztorysowania. Ponadto mają oni możliwość zdobyć kwalifikacje do:

 • obsługi wózków widłowych,
 • obsługi programy AUTO-CAD,
 • zawodu spawacza,
 • kierowania pojazdami kategorii B.

Uczniom proponowane jest także uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych.

technikum nr 2 malbork

Technik elektryk

Umiejętności, jakich młodzi ludzie mogą nabyć podczas nauki w tym zawodzie, to przede wszystkim:

 • montaż instalacji elektrycznych,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych,
 • konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie prób oraz pomiarów,
 • ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Co istotne, wszyscy uczniowie tego profilu są objęci patronatem ENERGA-Operator S.A., która to firma zobowiązała się do wsparcia w postaci:

 • stypendium naukowego,
 • nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów,
 • nieodpłatnych wycieczek przedmiotowych,
 • praktyk zawodowych (w tym także wakacyjnych),
 • staży absolwenckich.

Absolwenci szkoły po tak kompleksowym szkoleniu mogą podjąć się pracy na rynkach krajowych i zagranicznych, zajmując się np. wykonywaniem nowych instalacji elektrycznych, ekoenergetyką przy instalacji paneli słonecznych czy nadzorem pracy instalacji elektrycznych w zakładach pracy.

Polecamy: Jakie studia po humanie? | Liceum w Malborku – profile i ranking

Technik elektronik

Kolejnym zawodem, który możemy zdobyć w malborskich uczelniach, jest Technik elektronik, nazywany też zawodem przyszłości. Celem nauki jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą przygotowani do:

 • montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • wykonywania instalacji oraz instalowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Szkoła zapewnia, że młodzież kończąca ten kierunek, znajdzie pracę w takich zawodach jak operator telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej i dozorowej, zakładach produkcji sprzętu elektronicznego, punktach serwisowych, przedsiębiorstwach technik audio i wideo.

Technik Mechanik

Nauka na tym z kolei kierunku obejmuje poznanie m.in. technikę wytwarzania, obsługę i montaż nowoczesnych maszyn i urządzeń (w tym obrabiarki CNC) czy technikę prac projektowych, produkcyjnych i remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Szkoła podpisała porozumienie z PWSZ w Elblągu, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z bazy dydaktycznej tej prestiżowej uczelni. Otwiera się też przed nimi praca w:

 • organizacji i nadzorze produkcji w zakładach przemysłowych,
 • montażu, naprawie i konserwacji maszyn oraz urządzeń,
 • operowaniu obrabiarkami konwencjonalnymi i CNC,
 • operowaniu manipulatorów i robót przemysłowych,
 • biurach konstrukcyjnych
 • branży wytwórczo-produkcyjnej.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych nabywa wiedzy i umiejętności do samodzielnej obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Po ukończeniu tego kierunku może także samodzielnie prowadzić własny warsztat samochodowy.

Zajęcia odbywają się m.in. w Centrum Edukacji Zawodowej czy w warsztatach naprawczych z terenu Malborka i okolic. Dzięki takiemu doświadczeniu absolwenci bez trudu znajdą pracę, jako:

 • pracownik w salonach sprzedaży,
 • pracownik fabryk i montowni pojazdów samochodowych,
 • pracownik warsztatów obsługi i naprawy samochodów,
 • pracownik firm zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej OZE

Ostatnim, lecz wcale nie mniej interesującym kierunkiem proponowanym przez Technikum nr 3 jest ten związany z fotowoltaiką. Uczeń po zdobyciu tytułu technika będzie mógł pracować przy projektach i nadzorze wykonywania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę itp.).

Języki obce dostępne w Technikum nr 2 to język angielski i niemiecki.

Technikum nr 3 w ZSP nr 3

Drugie Technikum w Malborku znajduje się ul. Aleja Wojska Polskiego 502. Kierunki, jakie są tutaj dostępne, również są ściśle związane z potrzebami regionu i przedstawiają się następująco:

Technik ekonomista

Zawód ten stwarza duże szanse zatrudnienia na różnych stanowiskach. Pozwala absolwentom utworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć posadę w jednostkach organizacyjnych. Uczniowie w klasie o tym profilu zdobędą m.in. umiejętność:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

W klasie rozszerzona jest matematyka i język obcy.

technikum nr 3 malbork

Technik organizacji turystyki

W klasie o profilu technik organizacji turystyki, uczniowie uczyć się będą:

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych,
 • prowadzenie informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z tych usług,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Od przyszłych pracowników tej branży wymagać się również będzie wysokiej kultury osobistej i kompetencji społecznych, komunikatywności, samodzielności i chęci rozwoju. Nie bez znaczenia będzie także umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i nowoczesnych urządzeń.

Technik hotelarstwa

Uczniowie, którzy wybiorą pokrewny zawód i chcący otrzymać tytuł technika hotelarstwa zdobędą kompetencje z zakresu:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji.

Technik informatyk

Branża IT to jedna z najbardziej rozwojowych, a jednocześnie najlepiej płatnych ścieżek kariery, jaką obecnie mogą obrać młodzi ludzie. Na profilu informatycznym zdobędą mi.in. umiejętności w zakresie:

 • administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik programista

Uczniowie po zakończeniu edukacji mogą podjąć studia na kierunkach informatycznych politechnicznych, uniwersyteckich i zbliżonych. Jednak już po ukończeniu średniej szkoły będą umieć::

 • tworzyć i administrować strony i aplikacji internetowe oraz bazy danych,
 • projektować, programować i testować aplikacje.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Aktywny udział w lekcjach oraz praktykach pozwoli uczniom zdobyć umiejętność w zakresie:

 • przygotowywania i wydawania dań (w tym oceny jakości surowca, przechowywania żywności, obsługi sprzętu gastronomicznego czy przygotowywania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów),
 • organizacji żywienia i usług gastronomicznych (m.in. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia i ekspedycji potraw i napojów).

Technik logistyk

Technicy logistycy są zatrudniani w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp., najczęściej jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego czy zarządzania centrum dystrybucyjnym.

Po raz kolejny uczniowie, którzy wybiorą ten kierunek, zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu:

 • obsługi magazynów,
 • organizacji transportu.

Next Post

Udawała pracownika banku, ukradła 11 tys. złotych

wt. kwi 18 , 2023
Nieuczciwe osoby ciągle opracowują nowe metody wyłudzania pieniędzy od swoich ofiar. Pomimo licznych ostrzeżeń, w ubiegły piątek 39-letni mieszkaniec Malborka uwierzył w fałszywych pracowników bankowych i stracił ponad 11 tysięcy złotych ze swojego konta, postępując zgodnie z ich instrukcjami, które miały mu pomóc „uratować” jego oszczędności. W piątkowe popołudnie nieznana […]

Zobacz koniecznie