Egzamin zawodowy – jak się do niego przygotować?

Uczniowie techników muszą przygotować się nie tylko do matury, ale też do egzaminu zawodowego. Nie pozostało już do niego wiele czasu, sprawdźmy więc, jak zwiększyć swoje szanse na dobry wynik. Poznajmy też odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uczniów pytania. 

Jak wygląda egzamin zawodowy?

Zacznijmy od tego, że egzamin zawodowy, czy inaczej mówiąc, potwierdzający kwalifikacje nie jest obowiązkiem wyłącznie uczniów techników. Przystępują do niego także uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

Podchodzić do egzaminu mogą osoby, które po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum przez co najmniej dwa lata uczyły się bądź pracowały w zawodzie. Jak wygląda sam egzamin?

Składa się z 60-minutowej części pisemnej. Zdający dostają test wielokrotnego wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna trwa natomiast od 120 do 240 minut, a jej przebieg zależy od rodzaju kwalifikacji. W trakcie trwania egzaminu praktycznego egzaminatorzy zwracają szczególną uwagę na jakość rezultatu pośredniego i końcowego oraz sam przebieg wykonania zadania (zachowanie bhp, zgodność z metodami i technologiami).  

Gdzie zdobyć wiedzę na temat swojego egzaminu zawodowego?

Powyższe informacje trzeba uznać za bardzo ogólne, ponieważ konkretne wymagania są inne dla każdego ze 193 zawodów. Niektóre z nich wymagają jednej kwalifikacji zawodowej, inne dwóch, a kolejne aż trzech. Aby rozwiać swoje wątpliwości w tej sprawie, najlepiej zapoznać się z informatorem dotyczącym kwalifikacji w zawodzie, który wybraliśmy. Dowiemy się również z niego, jak długo potrwa nasz egzamin praktyczny. 

Wskazówek co do swojego egzaminu warto również szukać u wychowawcy (jeśli nadal się uczymy). Pomoże on nam sensownie zaplanować kolejne etapy i rozłożyć je w czasie. Sporo praktycznej wiedzy można znaleźć także na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz na stronach komisji okręgowej. Ponadto w wyszukiwarce warto wpisać hasło: „informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie…”. To pozwoli nam uzyskać najbardziej szczegółowe dane. 

Jak rozwijać umiejętności zawodowe?

Przygotowanie do egzaminu zawodowego oczywiście najlepiej rozpocząć już na początku pierwszego roku nauki. Dzięki temu na koniec nie będziemy musieli nadrabiać zaległości, a wystarczy jedynie, że powtórzymy sobie znany nam już materiał. Ponadto, aby pozytywnie przejść kwalifikacje zawodowe warto:

  • brać aktywny udział w zajęciach oferowanych w szkole,
  • czytać prasę branżową,
  • odwiedzać branżowe strony internetowe,
  • uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach, seminariach i pokazach,
  • brać aktywny udział w szkoleniach branżowych.

Swoje umiejętności warto też rozwijać na stażach, dodatkowych praktykach oraz w różnych formach wolontariatu. To z kolei pozwoli nam na zdobycie aktualnej wiedzy z interesującej nas dziedziny oraz uzyskanie całkiem sporego doświadczenia. 

Przeczytaj też: Jakie kursy warto zrobić w 2023 roku | Co robić po psychologii – odpowiadamy

FAQ

Kiedy egzamin zawodowy można uznać za zaliczony?

Aby zdać egzamin w części pisemnej, musimy zdobyć przynajmniej 50%, a w części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. 

Nie zdałem egzaminu zawodowego, co dalej?

W egzaminach zawodowych nie przewiduje się terminów poprawkowych. Jednak uczniowie, którzy nie zdali którejś części (praktycznej lub pisemnej) mogą podejść do niej jeszcze raz. Dla uczniów w trakcie nauki w szkole dostępne są terminy zgodne z harmonogramem placówki. Po zakończeniu nauki można z nich skorzystać jeszcze dwa razy, przy kolejnej próbie absolwenci przechodzą w tryb eksternistyczny. 

Co ze sobą zabrać na egzamin zawodowy?

Wybierając się na pisemną część egzaminu zawodowego, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości i dwa długopisy z czarnym wkładem. Wszystkie aktualne informacje na temat tego, co wolno, a czego nie wolno wziąć na salę, są zwykle powtarzane jeszcze przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

Jakie są terminy egzaminów w 2023 roku?

Sesję egzaminów (odbywających się w formule z 2019 roku) zaplanowano w tym roku na okres od 1 do 18 czerwca. Przy czym część pisemna będzie się odbywać od 2 do 7 czerwca 2023 r., a praktyczna od 1 do 18 czerwca 2023 r. Termin dodatkowy przypada na 28 czerwca (część pisemna) oraz 29 czerwca (część praktyczna). 

Next Post

Cukrownia Malbork: historia i ciekawostki

czw. sty 26 , 2023
W 2020 roku Cukrownia Malbork obchodziła 140 rocznicę istnienia. Jakie były początki jej działalności? Jak wpłynęła na nią wojna oraz kolejne zmiany rządów? Jak fabryka prosperuje dzisiaj? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi! Początki działalności Cukrownia Malbork to nie tylko jeden z największych pracodawców w mieście, ale też najstarszy czynny zakład pracy. Początki […]
cukrownia Malbork

Zobacz koniecznie